Visie en missie

Wij geloven in de kracht van de mens. In iedere medewerker schuilt talent, passie, bevlogenheid en energie. Niet altijd is men zich hier bewust van en wordt men niet altijd gestimuleerd om zijn eigen kwaliteiten en toegevoegde waarde te ontdekken. Wij zien het als onze missie om medewerkers, in alle lagen van de organisatie, weer “AAN” te zetten en ze bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten. Dit doen we door de organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk te verbinden met persoonlijke doelen. We zijn namelijk van mening dat je meer plezier haalt uit het werk, als niet alleen het resultaat, maar ook persoonlijke ontwikkeling belangrijk is.

Aandacht is waar het om draait en is de basis voor verbinding. Zelfreflectie draagt bij aan het succes van de organisatie. Gedragsverandering vergt veel tijd en is alleen duurzaam als het een continue proces is. Daarom is herhaling en verdieping essentieel en werken wij met maatwerktrajecten i.p.v. op zichzelf staande trainingen.