Wat doen wij

Advies en maatwerk

Wij willen uw organisatie op weg helpen naar vernieuwde energie met bevlogen medewerkers dat zorgt voor een positieve beweging.
Wij bieden advies en maatwerk door middel van een organisatieanalyse waarvoor wij de volgende stappen hanteren;

Quickscan – wij brengen de huidige cultuur in kaart door in gesprek te gaan met mensen op de werkvloer. Hierbij ligt de focus op de beleving van de
medewerkers, de interne communicatie, omgangsvormen, gedragsnormen en
kernwaarden.
Kloof – wij gaan opzoek naar de eventuele kloof die is ontstaan tussen de huidige
organisatiecultuur en de gewenste cultuur.
Visie en identiteit – wij houden de organisatiedoelstellingen onder een
vergrootglas en kijken in hoeverre deze aansluiting hebben bij de medewerkers
van uw organisatie.
• Wij adviseren een “aanjaagroute” met actiepunten, noodzakelijke veranderingen met betrekking tot mindset, beleving en de juiste focus.
• Wij bieden in overleg maatwerk, verzorgen trainingen en ontwikkelen een
methode dat past bij het organisatiebelang.