Training

TRAINING: AANJAGEN

Onder de training AANjagen verstaan we “Verbindend Leiderschap”.
Deze training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers binnen organisaties. Allereerst worden de behoeften van de medewerkers in kaart gebracht tezamen met de huidige bedrijfscultuur. Wij maken een analyse op basis van individuele gesprekken die wij met zowel leidinggevenden als medewerkers zullen voeren om zodoende een volledig beeld te krijgen van wat er leeft, speelt en wat er nodig is. Daar schrijven wij een training op die de behoeften van een gewenste beweging vorm geven. In de training integreren wij de basis van persoonlijk leiderschap, “verbindend communiceren”. Verbindende communicatie, een op empathische wijze van communiceren om in verbinding te komen met elkaar en jezelf, is de sleutel voor een succesvolle transformatie en zal zorgen voor de eerste gewenste bewegingen. Tevens wordt er in deze training een verdieping gemaakt in persoonlijk leiderschap en de daarbij behorende leiderschapskenmerken.

Wij jagen leidinggevenden en medewerkers aan om de gewenste duurzame verandering te bereiken.